Gmina Łomazy i Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej podpisały porozumienie o współpracy

Herb Gminy ŁomazyW dniu 18 maja 2021 roku miało miejsce spotkanie finalizujące podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy gminą Łomazy a Państwową Szkołą Wyższą im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.


Z ramienia Gminy Łomazy w spotkaniu uczestniczył Wójt Gminy - Jerzy Czyżewski. Z kolei uczelnię, w imieniu JM Rektora prof. dr hab. Jerzego Nitychoruka, reprezentował dziekan Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych - dr Dawid Błaszczak. Podczas spotkania miało miejsce podpisanie porozumienia o współpracy obejmującej m.in. doradztwo i konsultacje przy tworzeniu programów studiów, programów praktyk i programów zajęć dodatkowych na kierunku socjologia; organizowanie i prowadzenie wspólnych wykładów, spotkań i konferencji; możliwość odbywania praktyk i wizyt studyjnych przez studentów socjologii; realizację projektów badawczych, edukacyjnych i szkoleniowych. Podczas spotkania nakreślono plany i kierunki działań na najbliższe miesiące i kolejny rok akademicki, o czym będziemy informować na bieżąco.


 

Warto podkreślić, że Gmina Łomazy aktywne współpracuje już z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Efektywne współdziałanie stron zaowocowało podpisaniem porozumienia o współpracy pomiędzy Gminą Łomazy a Wydziałem Nauk o Ziemi i Gospodarki Przestrzennej UMCS. Gmina Łomazy od 2016 roku współpracuje z członkami Studenckiego Koła Naukowego Planistów „SmartCity".