Samodzielność Aktywność Mobilność

Logo PCPRPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Białej  Podlaskiej realizuje rządowy program „Samodzielność-Aktywność-Mobilność” w ramach którego można skorzystać z następujących form wsparcia:

1” Mieszkanie dla absolwenta” – zapewnienie samodzielnego mieszkania spełniającego indywidualne kryterium dostępności. Przedmiotem dofinansowania będą koszty wynajęcia ponoszone w okresie 36 miesięcy.

2. „Dostępne mieszkanie” – Zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych,
a dofinansowanie obejmuje koszty zmiany niedostępnego mieszkania. Szczegółowe informacje dotyczące programu są dostępne na stronie internetowej PEFRON:

 https://www.pfron.org.pl/

 

Osoby, które mogłyby skorzystać z wymienionych form wsparcia prosimy o kontakt z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej lub Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Łomazach do dnia 15.07.2022 r. do godz.15.30.