Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje nowe zadania, których celem jest m.in. wsparcie przedsiębiorstw

Logo ZUS - Zielony napis ZUS na białym tleSzanowni Państwo

W związku z wejściem w życie przepisów tzw. tarczy antykryzysowej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych realizuje nowe zadania, których celem jest m.in. wsparcie przedsiębiorstw.

Zakres wsparcia realizowany przez ZUS:

1) zwolnienia małych firm, zgłaszających do 9 ubezpieczonych, ze składek za marzec, kwiecień i maj 2020 r. - szczegóły w ulotce i tutaj

2) wypłaty świadczenia postojowego dla osób, które wykonują umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia, agencyjne, o dzieło) - szczegóły w ulotce i tutaj

3) wypłaty świadczenia postojowego dla samozatrudnionych – szczegóły w ulotce i tutaj

4) udzielenia ulgi w opłacaniu składek bez opłaty prolongacyjnej poprzez odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek.

Aby otrzymać wsparcie trzeba spełniać ustawowe przesłanki i złożyć właściwy wniosek:

· RDZ – wniosek o zwolnienie z opłacania składek,

· RSP-C – wniosek o świadczenie postojowe dla umów cywilnoprawnych (wypełnia zleceniodawca lub zamawiający),

· RSP-D – wniosek o świadczenie postojowe dla prowadzących działalność,

· RDU – wniosek o ulgę w opłacaniu składek (odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty należności z tytułu składek) bez opłaty prolongacyjnej.

 

Wszystkie wyżej wymienione wnioski są dostępne na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS oraz na stronie www.zus.pl i można je złożyć:

· drogą elektroniczną przez PUE ZUS,

· za pośrednictwem poczty,

· osobiście w placówce ZUS – do skrzynki na dokumenty oznakowanej napisem "Tarcza antykryzysowa” (bez kontaktu z pracownikiem ZUS).

 

Zachęcamy do składania wniosków drogą elektroniczną za pośrednictwem PUE ZUS (www.zus.pl), która ułatwi ich sporządzenie i przesłanie do ZUS a także przyspieszy ich obsługę w ZUS. Profil na PUE ZUS można samodzielnie założyć uwierzytelniając go m.in. poprzez bankowość elektroniczną.

www.zus.pl