Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Łomazy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2020.

Herb GminyZgodnie z artykułem 5 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Rada Gminy Łomazy 27 listopada 2019 r. podjęła uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Łomazy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w § 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, określający cele, zasady, zakres i formy współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi w prowadzeniu działalności w sferze zadań publicznych, o których mowa w ustawie.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o naborze stażysty/stażystki

Urząd Pracy - LOGOWójt Gminy Łomazy informuje o możliwości odbycia przez osoby bezrobotne w Urzędzie Gminy Łomazy stażu finansowanego ze środków Powiatowego Urzędu Pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o zweryfikowanie we właściwym Urzędzie Pracy, czy realnie istnieje możliwość przyznania stażu w okresie od kwietnia 2021 r.

Czytaj więcej...

Sprzątanie rzeki Zielawy

Logo - czysta rzekaStowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka i Wójt Gminy Łomazy Jerzy Czyżewski zapraszają do udziału w sprzątaniu rzeki Zielawy oraz jej okolicy w ramach ogólnopolskiej akcji Operacja Czysta Rzeka.

Tegoroczne wydarzenie jak podają Organizatorzy ma za zadanie „zaangażować wszystkich, którzy widzą potrzebę i czują odpowiedzialność za poprawę stanu środowiska naturalnego, do podejmowania natychmiastowych, konkretnych i wymiernych działań pro środowiskowych".

Czytaj więcej...

XIX sesja Rady Gminy Łomazy

herb Gminy ŁomazyNa podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm./ z w o ł u j ę  XIX sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
5. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności.

Czytaj więcej...

Przerwy w dostawie prądu

prad energia

Dnia 17.03.2021 r. w godz. 8.00 – 14.30 przewiduje się wyłączenie prądu w miejscowości Wola Dubowska,

dnia 17.03.2021 r. w godz. 8.00 – 15.00 przewiduje się wyłączenie prądu w miejscowości Łomazy (ul. Spółdzielcza ,ul. Podleśna, ul. Leśna, ul. Grzybowa, Kolonia)

 

 

 

Gospodarstwa Opiekuńcze - Wyzwanie dla obszarów wiejskich

Webinarium 23 marca 2021 godzina 10.00

W programie:

  • Idea rolnictwa społecznego
  • Przesłanki rozwoju gospodarstw opiekuńczych
  • Uwarunkowania prawne działalności opiekuńczej
  • Propozycja nowych regulacji prawnych opracowane przez konsorcjum GROWID