Dzień Dziecka w Studziance

Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka zaprasza na Dzień Dziecka w dniu 4 czerwca 2023 r.  Zaczynamy o godz. 12:00 pływaniem kajakiem ze Studzianki z okolic mostu na Szenejkach do Ortela Królewskiego.

Czytaj więcej...

Raport o stanie Gminy Łomazy

Herb GminyZgodnie z art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.) Wójt Gminy Łomazy przedstawia Radzie Gminy raport o stanie Gminy Łomazy za rok 2022.

Czytaj więcej...

XXXVIII Sesja Rady Gminy Łomazy

 Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40/ z w o ł u j ę XXXVIII sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie sesji.

Czytaj więcej...

Nabór kandydatów na ławników na kadencję 2024-2027

Informuję, że w związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 roku kadencji ławników orzekających w sprawach rozpoznawczych w Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Prezes Sądu Okręgowego w Lublinie zwrócił się z prośbą o dokonanie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej w liczbie 1 osoba.

 

Więcej na stronie BIP