Przejdź do treści

Najnowsze wpisy

Kurs Chemizacyjny

Lubelski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Końskowoli Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Wisznicach organizuje w OSP Łomazy Kurs Chemizacyjny

Szkolenie odbędzie się 05.03.2024 godz. 9:00 w OSP Łomazy

II Sesja Młodzieżowej Rady Gminy Łomazy

Na podstawie  § 20 Statutu Młodzieżowej Rady Gminy nadanego uchwałą Nr XXIII/196/21 Rady Gminy Łomazy z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie Młodzieżowej Rady Gminy Łomazy, powołania tej Rady i nadania jej statutu (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego 2022, poz. 30), zwołuję II sesję Młodzieżowej Rady Gminy  Łomazy w dniu 23 lutego 2024 roku o godz. 14.45 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomazy, Plac Jagielloński 27, z następującym porządkiem obrad:

XLIV Sesja Rady Gminy Łomazy

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
/t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm./ z w o ł u j ę XLIV sesję Rady Gminy Łomazy
z następującym porządkiem obrad:

WZMOŻONY RUCH KOLUMN POJAZDÓW WOJSKOWYCH

            Od 12 lutego 2024 r. na drogach niemal całego kraju odbywać
się będzie zwiększony ruch pojazdów wojskowych, związany z ćwiczeniami pk. STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-2, które odbędą się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP.

Dodatek osłonowy w 2024 roku

Dodatek osłonowy ma na celu zniwelować koszty energii, gazu i żywności, dla mniej zamożnych gospodarstw domowych. Zgodnie z przepisami przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

Nabory na misje dla MŚP z Województwa Lubelskiego

Departament Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie ogłasza nabór wniosków przedsiębiorców z sektora MŚP z województwa lubelskiego o udział w wyjazdach na misje gospodarcze, wydarzenia targowo – wystawiennicze oraz wydarzenia związane z promocją MŚP w kraju i za granicą w 2024 roku.