Jubileusz 100-lecia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łomazach

100 lecie szkoły ŁomazyW związku z organizacją Jubileuszu 100-lecia Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Łomazach, planowaną na 17 i 18 października 2015r. dyrektor Zespołu Szkół w Łomazach wraz z Komitetem Organizacyjnym zaprasza

wszystkich Absolwentów,
Emerytowanych Nauczycieli i Pracowników

Szkoły Podstawowej w Łomazach na ww. uroczystości.

 

Współorganizatorami jubileuszowych uroczystości są: Wójt Gminy Łomazy, Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach,Gminna Biblioteka Publiczna w Łomazach, Stowarzyszenie Rozwoju Łomaz, Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka, Parafia Rzymskokatolicka Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łomazach i Ochotnicza Straż Pożarna w Łomazach.

Jubileusz 100- lecia Szkoły został objęty Honorowym Patronatem przez:

Sekretarza Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej,
Marszałka Województwa Lubelskiego,
Lubelskiego Kuratora Oświaty,
Starostę Powiatu Bialskiego.

O patronat medialny dyrektor wystąpił do: Słowa Podlasia, Dziennika Wschodniego i Katolickiego Radia Podlasie.

Cele przedsięwzięcia:

- Upamiętnienie 100 rocznicy otwarcia polskiej szkoły w Łomazach;

- Propagowanie wiedzy o jej historii na tle historii regionu - kultywowanie tradycji;

- Integracja środowiska byłych oraz obecnych uczniów i nauczycieli;

- Promowanie wartości edukacji poprzez ukazanie sylwetek absolwentów, będących „dumą szkoły” i pedagogów zasłużonych dla szkoły;

- Kształtowanie postawy aktywnego udziału w życiu szkoły - rozwijanie pasji twórczych, talentów plastycznych, literackich i recytatorskich młodzieży szkolnej;

- Prezentacja dorobku i promocja szkoły w środowisku.

Planowany program Jubileuszu 100-lecia Szkoły Podstawowej:

Sobota 17.10.2015 r.

Część oficjalna

11:00 Msza święta w kościele parafialnym Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łomazach

- Przemarsz sztandarów i uczestników uroczystości do szkoły

- Odsłonięcie tablicy pamiątkowej na auli szkoły

- Złożenie kwiatów pod pomnikiem Patrona szkoły

12:30 Część główna uroczystości na hali sportowej

- Powitania i przemówienia

- Dawnych wspomnień czar –wspomnienia nauczycieli i absolwentów, zaczerpnięte z wywiadów i kroniki szkoły

- Odśpiewanie hymnu szkoły

- Część artystyczna

14:30 Poczęstunek dla zaproszonych gości.

Część nieoficjalna:

- Zwiedzanie Zespołu Szkół oraz GOK (stara część szkoły)

- Spotkania integracyjne absolwentów poszczególnych roczników w klasach

- Multimedialne stanowiska z kronikami szkoły, wystawy zdjęć i pamiątek

- Pamiątkowe fotografie absolwentów

- Wernisaż prac absolwentów, wystawy zdjęć i prac uczniów

- Możliwość skorzystania z kawiarenki.

19:30 Bal absolwenta –( jeśli będą chętni)

Niedziela 18.10.2015 r.

Festyn rodzinny i spotkania integracyjne:

13:00 Rozpoczęcie festynu rodzinnego na hali sportowej, a w nim:

- Zabawy integracyjne dla dzieci pod okiem animatorów

- Rodzinne konkursy sportowe

- Występy zespołów regionalnych

- Multimedialne stanowiska z Kronikami Szkoły, wystawy zdjęć

- Spotkania integracyjne w „szkolnej kawiarence” lub „barze gastronomicznym”.

Jubileusz szkoły jest najlepszą okazją do sięgnięcia w przeszłość, przywołania pamięci o zdarzeniach i ludziach współtworzących świadectwo, którego zostaliśmy spadkobiercami.

To czas analizy i oceny dotychczasowych dokonań oraz inspiracja do dalszych, ambitnych przedsięwzięć na rzecz dobra publicznego i najmłodszych mieszkańców Łomaz i okolic. Publikacja, którą planujemy wydać z okazji 100- lecia Szkoły, upamiętni tę rocznicę, zatrzyma w pamięci dokonania i wspomnienia z przeszłości oraz na pewno dostarczy wielu wzruszeń.

Serdecznie zapraszam i jednocześnie proszę o finansowe wsparcie naszego przedsięwzięcia. Każda kwota jest dla nas pomocą w realizacji zaplanowanych działań.

Wpłaty prosimy przekazywać na specjalne konto w Banku Spółdzielczym w Łomazach nr: 53803700080001641830000010.

W przypadku zainteresowania udziałem w balu absolwentów wpłaty w wysokości 120 zł./os. proszę dokonać w terminie do dnia 15 września 2015r. z dopiskiem „Bal absolwenta - ..............................

imię i nazwisko uczestnika”

W przypadku dodatkowych pytań proszę o kontakt z dyrektorem szkoły lub koordynatorem przedsięwzięcia:

Anna Filipiuk- dyrektor – tel. 508 946 333

Paweł Tokarski - koordynator – tel. 504 333 052