Wkrótce otwarcie Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Dubowie w Gminie Łomazy!

Budynek COM w DubowieZakończyła się przebudowa budynku poszkolnego, zagospodarowanie terenu wraz z wyposażeniem Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Dubowie. Centrum mieści się w budynku poszkolnym w Dubowie znajduje przy drodze wojewódzkiej 812 Łomazy-Biała Podlaska. Od kilku lat budynek stał pusty i był niewykorzystywany. Służył jedynie jako lokal wyborczy dla mieszkańców Dubowa, Woli Dubowskiej i Bielan. Otwarcie COM w Dubowie planowane jest na drugą połowę lutego, a pierwsze zajęcia rozpoczną się 1 marca. Obecnie trwa nabór uczestników do Centrum.

Koszt przystosowania Centrum wyniósł 2 036 592,35 zł, w tym 1 525 943,66 zł w ramach Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, a 510 648,69 zł stanowią środki własne pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Uzyskana dotacja w całości pokryła koszty utworzenia Centrum.

Wniosek gminy Łomazy był jednym z pierwszych w Polsce zatwierdzonych do dofinansowania w ramach realizacji Programu "Centra opiekuńczo-mieszkalne". Wnioski były rekomendowane przez Wojewodę Lubelskiego do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Realizacja przedsięwzięcia przewiduje wsparcie dorosłych osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Przewidywany efekt to przede wszystkim stworzenie warunków niezależnego, samodzielnego i godnego funkcjonowania 20 osób niepełnosprawnych. Kolejne korzyści to poprawa jakości życia uczestników w ich środowisku lokalnym, zapewnienie im opieki oraz pomocy adekwatnej do potrzeb i możliwości wynikających z wieku i stanu zdrowia, włączenie beneficjentów Centrum do  społeczności lokalnych, odciążenie faktycznych opiekunów.

Dofinansowanie objęło wykonanie robót budowlanych - adaptację budynku poszkolnego w Dubowie,  zakup niezbędnego wyposażenia, w tym meble, sprzęt rehabilitacyjny, sprzęt AGD i RTV, zagospodarowanie terenu, siłownię, altanę, ławki oraz inne.

COM w Dubowie

 

Przedmiotem adaptacji budynku była zmiana sposobu użytkowania budynku szkolnego na budynek użyteczności publicznej służący zaspokajaniu potrzeb lokalnej społeczności  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Zostały wydzielone pomieszczenia m.in.: pracownia artystyczna, sala muzykoterapii i terapii światłem, sala dziennego pobytu/świetlica, pracownia komputerowa, sala terapii ruchowej, pokój psychologa, toalety przystosowane do osób niepełnosprawnych, pomieszczenie kuchenne i jadalnia.

COM w Dubowie - Kuchnia

Wykonawcą inwestycji przebudowy i zagospodarowania terenu był Zakład Stolarsko-Budowlany Zdzisław Serhej w Łomazach, a wyposażenie zostało dostarczone przez firmę Emlar Anna Karnas z Błażowej. Projekt przebudowy został wykonany przez MDM – Biuro Projektów i Wycen Majątkowych z Piszczaca, a nadzór nad inwestycją pełniła firma Investcom Sp. z o.o. z Białej Podlaskiej.

W wyniku postępowania dotyczącego naboru na stanowisko Kierownika Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Dubowie wybrana została Barbara Gromadzka, posiadająca prawie 20-letnie doświadczenie zawodowe w MOPS w Białej Podlaskiej, pełniąc nadzór nad WTZ oraz ŚDS oraz w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Przez wiele lat prowadziła sprawy Miejskiej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Białej Podlaskiej.

W gminie Łomazy brakowało takiego typu obiektu. Na  podstawie własnej diagnozy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej na terenie Gminy Łomazy mieszka 260 osób pełnoletnich osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, w tym 32 osoby mieszkające samotnie.

W związku z tym osoby niepełnosprawne miały utrudniony dostęp do usług w zakresie opieki, rehabilitacji, opieki psychologicznej oraz różnorodnych zajęć. Usługi prowadzone w Centrum będą  różnorodne oraz dostosowane do potrzeb uczestników. Kadrę prowadzącą stanowią opiekunowie osób niepełnosprawnych, rehabilitant, instruktorzy do prowadzenia zajęć.

Dzięki tej inwestycji zapewniona zostanie osobom z orzeczeniami pomoc w miejscu ich zamieszkania, co sprawi, że staną się w miarę swoich możliwości bardziej samodzielne w życiu codziennym. Stworzy to również szansę na integrację ze społecznością lokalną, a także możliwość kontaktu ze środowiskiem, co wpłynie na poprawę jakości ich życia. Zapewniona opieka dzienna w Centrum osobom niepełnosprawnym odciąży opiekunów tych osób, umożliwiając im kontynuację zatrudnienia lub innych aktywności życiowych.

com logo projektu