Zakończyła się przebudowa gminnego stadionu sportowego w Łomazach.

Stadion w ŁomazachZ końcem 2020 roku w gminie Łomazy zakończyła się inwestycja pn. „Utworzenie obszaru rekreacji na terenie miejscowości Łomazy poprzez przebudowę stadionu i budowę skatepark’u”. Koszt całkowity inwestycji wyniósł 1 108 749,93 zł, w tym dofinansowanie 500 000 zł w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego PROW na lata 2014-2020.

W ramach robót inwestycyjnych wykonano:

- remont i przebudowę budynku zaplecza sportowego, w tym remont instalacji wod-kan, elektrycznej, sanitarnej, ocieplenie elewacji, instalację pompy ciepła do podgrzewania ciepłej wody,

Stadion w Łomazach - budynek

- remont boiska sportowego, w tym zmianę nawierzchni murawy, odwodnienia i nawodnienia płyty boiska, budowę ogrodzenia trybun, wyposażenie boiska w bramki aluminiowe, wiaty dla zawodników rezerwowych, remont trybun na 300 osób,
Stadion w Łomazach

- zagospodarowanie terenu, w tym oświetlenie zewnętrzne, utwardzenie dojść, zmianę nawierzchni bieżni, instalację nagłośnienia i monitoringu oraz budowę skateparku.

 

Innowacją jaka pojawiła się na obiekcie łomaskiego stadionu, jest pierwszy w Gminie Łomazy skatepark.
To odpowiedź gminy na wnioski młodych mieszkańców gminy Łomazy, aby taki obiekt powstał. Powstanie obiektu uzupełniło gminną infrastrukturę sportowo-rekreacyjną.

Dopiero w czwartym przetargu wyłoniono wykonawcę, którym została firma Usługi i Pośrednictwo Kazimierz Semeniuk z Rakowisk. Inwestycja obywała się w trybie „zaprojektuj i wybuduj". Projekt przebudowy został wykonany przez 2d3d Studio z Białej Podlaskiej, nadzór nad inwestycją pełniła firma MDM – Biuro Projektów i Wycen Majątkowych z Piszczaca. Warto zaznaczyć, że w ramach współpracy Gminy Łomazy ze Studenckim Kołem Naukowe Planistów UMCS "SmartCity" z Lublina pod kierunkiem dr Dagmary Kociuby w ramach warsztatów naukowych w gminie Łomazy studenci wykonali poglądowy projekt zagospodarowania terenu stadionu.

Stadion gminny położony jest w Łomazach przy ul. Sportowej, między ulicą Podrzeczną a ulicą Lubelską. Jest obiektem użyteczności publicznej i służy do odbywania imprez sportowych, kulturalnych, społecznych oraz wypoczynkowo-turystycznych. Rozgrywane są na nim mecze piłkarskie na szczeblu lokalnym, okręgowym jak i rozgrywki pucharowe. W 2018 roku na terenie stadionu powstała druga w Gminie Łomazy siłownia plenerowa wraz z placem zabaw dzięki dofinansowaniu w ramach programu Otwarte Strefy Aktywności. Obiekt jest administrowany przez klub sportowy Niwa Łomazy, który w poprzednim roku obchodził 35-lecie istnienia.

Pierwsza konserwacja płyty boiska mająca na celu wzmocnienie murawy poprzez pielęgnację, wertykulację - aerację płyty, piaskowanie i dosiew odbędzie się wiosną br. Otwarcie obiektu jest zaplanowane w II połowie 2021 roku.

 

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".

Zadanie pn.: „Utworzenie obszaru rekreacji na terenie miejscowości Łomazy poprzez przebudowę stadionu i budowę skatepark’u”  objęte jest wnioskiem o przyznanie pomocy dla operacji typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne” na operacje typu „Kształtowanie przestrzeni publicznej” oraz na operacje typu „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Logotypy UE i PROW