SZKOLENIA I DORADZTWO ZADANIE ANTY-COVID

szkolenia - logoCelem projektu jest podniesienie do 30 czerwca 2021 r., zgodnie z potrzebami przedsiębiorców, kompetencji w zakresie Rekomendacji Nadzwyczajnych Sektorowych Rad, mających na celu

ZAPOBIEGANIE NEGATYWNYM SKUTKOM PANDEMII.

 

Informacja