Ogłoszenie o naborze stażysty/stażystki

Urząd Pracy - LOGOWójt Gminy Łomazy informuje o możliwości odbycia przez osoby bezrobotne w Urzędzie Gminy Łomazy stażu finansowanego ze środków Powiatowego Urzędu Pracy.

Osoby zainteresowane prosimy o zweryfikowanie we właściwym Urzędzie Pracy, czy realnie istnieje możliwość przyznania stażu w okresie od kwietnia 2021 r.

Czas trwania stażu: co najmniej 6 miesięcy.

Szczegółowe informacje o stażu z PUP link: https://bialapodlaska.praca.gov.pl/-/14711559-informacja-o-mozliwosci-skladania-wnioskow-o-zorganizowanie-stazu

 

Główne obowiązki:

·         pomoc przy opracowywaniu i kompletowaniu dokumentacji, pomoc przy opracowywaniu raportów i analiz;

·         udział w organizacji spotkań, kontakt z interesariuszami;

·         redagowanie tekstów informacyjnych, notatek, sprawozdań

·         tworzenie pism, notatek i informacji;

·         udział w obsłudze strony internetowej.

Wymagania:

·         wykształcenie wyższe. Preferowane kierunki studiów: budownictwo, zarządzanie nieruchomościami, architektura, urbanistyka, gospodarka przestrzenna, stosunki międzynarodowe, administracja samorządowa;

·         komunikatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

·         warunkiem wzięcia udziału w rekrutacji jest:  złożenie podania o przyjęcie na staż wraz z cv kandydata i odbycie rozmowy kwalifikacyjnej, na podstawie której dokonywany jest wybór stażystów.

Zasady odbywania stażu:

·         z osobą, która zakwalifikuje się na staż zostanie podpisywana umowa o staż. Podczas stażu stażysta za wykonywane czynności otrzyma wynagrodzenie (stażowe) płacone przez PUP, po zakończeniu stażu otrzyma zaświadczenie o odbyciu stażu wraz z wyszczególnieniem zakresu pełnionych obowiązków.

·         Deklarowane  zatrudnienie po zakończonym stażu na okres co najmniej
4 miesięcy w ramach umowy o pracę.

 

Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie się w sekretariacie Urzędu Gminy Łomazy pokój Nr 14 (I piętro) w terminie do dnia 23 marca 2021 r., do godz. 15.30.