Aktywny samorząd w 2021 roku

PCPR - LogoZarząd Funduszu przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2021 roku, umożliwiający kontynuowanie programu.
Fundusz ponownie zagwarantował bardzo wysoki budżet na realizację programu!
W bieżącym roku wynosi on 189,62 mln zł (w 2020 roku wynosił 180,79 mln zł).

Więcej na stronie PCPR