Nabór uzupełniający na przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków

Przydomowa oczyszczalniaGmina Łomazy informuje, że prowadzi nabór uzupełniający dla osób chętnych – właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Łomazy do udziału w projekcie polegającym na budowie przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków.

Warunkiem koniecznym do udziału w projekcie jest brak jakichkolwiek zobowiązań wobec Gminy z tytułu należności podatkowych, opłat za ścieki, wywóz śmieci itp.

Projekt będzie realizowany w celu zagospodarowania ścieków na obszarach, dla których budowa kanalizacji jest niemożliwa lub ekonomicznie nieuzasadniona, aby ograniczyć ilość odprowadzanych nieoczyszczonych ścieków socjalno – bytowych bezpośrednio do gruntu lub wód.

Więcej informacji w Urzędzie Gminy Łomazy lub pod numerem tel. 83 3417 069.