WYPOCZYNEK DLA DZIECI OSÓB UBEZPIECZONYCH W KRUS   WAKACJE 2021

WakacjeZwiązek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY” po raz kolejny organizuje   wypoczynek dla dzieci rolników, których co najmniej jeden z rodziców objęty jest ubezpieczeniem (lub renta) w KRUS.

Dla dzieci rolników powiatu   bialskiego proponowany jest turnus:
- NAD MORZEM   w   Mikoszewie,   Ośrodek Wypoczynkowy „Korona” w terminie 06.-15.07.2021 r.

-W GÓRACH w Białym Dunajcu, Dom Wypoczynkowy „Dunajec” w terminie 19-28.08.2021 r.

Warunki uczestnictwa
- wiek uczestnika: 10 – 16 lat (nieprzekroczone w okresie trwania turnusu)
- aktualna legitymacja szkolna;
- wypełniona karta kwalifikacyjna uczestnika oraz inne dokumenty (wg. wzoru);
- oryginalne zaświadczenie z placówki KRUS o ubezpieczeniu rolnika; ( DANE ADRESOWE DZIECKA ZGODNE Z DANYMI NA ZAŚWIADCZENIU)
- kopia wpłaty 650 zł (morze) lub 600 zł (góry) na konto w Santander Bank Polska S.A, nr: 24 1090 1870 0000 0001 2990 7320 ( z adnotacją: Wpłata na działalność statutową Związku – wypoczynek LETNI);

 Koordynatorem wyjazdu na powiat  bialski jest Pani Monika Głowacka tel. 507-731-880

Program Biały Dunajec

Program Mikoszewo