Konkurs test wiedzy o Narodowym Spisie Powszechnym 2021

 

GUS LOGO1. Zadaniem konkursowym Uczestnika, jest udzielenie odpowiedzi przez ucznia na 40 pytań w formie testu wyboru umieszczonych na Formularzach Google pod adresem: https://forms.gle/2DYKSyyRr7wiMTeJ8

2. Uczeń powinien samodzielnie odpowiedzieć na pytania zawarte w quizie.

3. Uczeń może wysłać odpowiedzi na pytania tylko jeden raz.

4. Uczeń musi podać imię i nazwisko, adres e-mail oraz pełną nazwę szkoły, w której się uczy (jest to warunek niezbędny do otrzymania przez ucznia nagrody).

5. Odpowiedzi na pytania należy przesłać poprzez formularz Google do 30 maja 2021 r. Po tym terminie formularz Google będzie nieaktywny.

 

Szczegółowe informacje na temat Konkursu znajdują się w załączonym Regulaminie oraz pod adresem https://lublin.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/konkursy-nsp-2021/nsp-test-szkola-srednia/