START-UPOWA POLSKA WSCHODNIA

Start-Upowa Polska Wschodnia - PlakatPrzedstawiamy system wsparcia startupów opartych na innowacyjnych pomysłach biznesowych. Platformy startowe pomagają realizować innowacyjne przedsięwzięcia młodym firmom.


PODDZIAŁANIE 1.1.1 PROGRAMU POLSKA WSCHODNIA „PLATFORMY STARTOWE DLA NOWYCH POMYSŁÓW”
Nabór do 31 października 2022 r.


PODDZIAŁANIE 1.1.2 PROGRAMU POLSKA WSCHODNIA „ROZWÓJ STARTUPÓW W POLSCE WSCHODNIEJ”
Nabór do 30 grudnia 2021 r.


www.platformystartowe.gov.pl