Ognisko wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w miejscowości Korczówka

Logo Wojewoda LubelskiRozporządzenie nr 14 Wojewody Lubelskiego z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie przenośnych chorób zwierząt oraz zmieniającego i uchylającego niektóre akty w dziedzinie zdrowia zwierząt („Prawo o zdrowiu zwierząt”) (Dz. U. L 84 z 31.3.2016), art. 25 ust. 1 litera a), b), d), e), f) oraz g), w związku z art. 40, art. 27 ust. 1, 2 litera a) i b), w związku z art. 42, art. 28 i art. 43 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2020/687 z dnia 17 grudnia 2019 r.

uzupełniającego rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/429 w odniesieniu do przepisów dotyczących zapobiegania niektórym chorobom umieszczonym w wykazie oraz ich zwalczania (Dz. U. L 174 z 3.6.2020), w związku z wyznaczeniem w dniu 24 maja 2021 r. w powiecie bialskim ogniska choroby zakaźnej zwierząt podlegającej obowiązkowi zwalczania, tj. wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) w miejscowości Korczówka, gmina Łomazy, dla którego obszar zapowietrzony i zagrożony chorobą przekracza granice jednego powiatu, zarządza się, co następuje:

 

Rozporządzenie