WYPOCZYNEK DLA DZIECI   WAKACJE 2021

Związek Zawodowy Rolnictwa i Obszarów Wiejskich „REGIONY” po raz kolejny organizuje   wypoczynek dla dzieci , których co najmniej jeden z rodziców objęty jest ubezpieczeniem (lub renta) w KRUS a także bez ubezpieczenia.

Dla dzieci rolników powiatu   bialskiego proponowany jest turnus:
- nad morzem w Ośrodku Wypoczynkowym "Amberpol" w Stegnie w terminie 26.07. - 03.08.2021 r.

-w górach w Białym Dunajcu, Dom Wypoczynkowy „Dunajec” w terminie 19-27.08.2021 r.

 

Warunki uczestnictwa
- wiek uczestnika: 10 – 16 lat (nieprzekroczone w okresie trwania turnusu)
- aktualna legitymacja szkolna;
- wypełniona karta kwalifikacyjna uczestnika oraz inne dokumenty (wg. wzoru);
- oryginalne zaświadczenie z placówki KRUS o ubezpieczeniu rolnika; ( DANE ADRESOWE DZIECKA ZGODNE Z DANYMI NA ZAŚWIADCZENIU)
- kopia wpłaty 650 zł (morze) lub 600 zł (góry) bez dopłaty KRUS 1400 zł i 1350 zł na konto w Santander Bank Polska S.A, nr: 24 1090 1870 0000 0001 2990 7320 ( z adnotacją: Wpłata na działalność statutową Związku – wypoczynek LETNI);

 

 Koordynatorem wyjazdu na powiat  bialski jest Pani Monika Głowacka tel. 507-731-880