Jubileusz 50–lecia pożycia małżeńskiego


Złota 50 W sobotę 26 czerwca 2021 roku w gminie Łomazy 14 par małżeńskich z terenu Gminy Łomazy świętowało 50- lecie pożycia małżeńskiego.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. odprawioną w kościele pod wezwaniem Św. Apostołów Piotra i Pawła w Łomazach, której przewodniczył Ks. Krzysztof Zawadzki – wikariusz Parafii Łomazy i Ks. Tadeusz Tomasiuk - Proboszcz Parafii Dokudów.

 

Druga część uroczystości odbyła się w Zespole Placówek Oświatowych w Łomazach,  gdzie Wójt Gminy Łomazy Jerzy Czyżewski powitał jubilatów i przybyłych na uroczystość gości w osobach: Marek Uściński - Radny Powiatowy, Andrzej Wiński – Przewodniczący Rady Gminy Łomazy, Ireneusz Korszeń- Wieprzewodniczący Rady Gminy, Ryszard Bielecki – Dyrektor GOK, Marianna Łojewska – Sekretarz Gminy.

 Wójt Gminy Wręcza medale

 

W dalszej części Wójt Gminy wręczył jubilatom przyznane przez Prezydenta RP medale za długoletnie pożycie małżeńskie oraz pogratulował jubilatom wspólnie przeżytych lat złożył w imieniu swoim i całego samorządu życzenia zdrowia i pomyślności na kolejne lata życia. Pan Marek Uściński w imieniu Starosty Bialskiego wręczył listy gratulacyjne, Przewodniczący Rady Gmin Andrzej Wiński i Wiceprzewodniczący Ireneusz Korszeń wręczyli kwiaty i listy gratulacyjne od samorządu.

 

Zdjęcie Jubilatów 50 lecia pożycia małżeńskiego