Nowy obowiązek dla właścicieli budynków

Deklaracja budynki i lokale mieszkalneOd 1 lipca 2021 roku można składać deklaracje o źródłach ciepła lub źródłach spalania paliw.

Zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz.U. z 2021 r. poz. 554) od 1 lipca 2021 r. każdy właściciel budynku musi zgłosić źródło ciepła, które wykorzystuje do ogrzewania domu.

Pamiętajmy, na złożenie deklaracji właściciele lub zarządcy budynków mają:

14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw, jeżeli uruchomienie nastąpi po 1 lipca 2021 r.
12 miesięcy w odniesieniu do źródła ciepła lub źródła spalania paliw, eksploatowanych przed 1 lipca 2021 r.
Deklaracje należy złożyć oddzielnie dla budynków i lokali mieszkalnych (Formularz A), oddzielnie dla budynków i lokali niemieszkalnych z odrębnym źródłem ciepła (Formularz B).

 

Deklaracje można składać:

w wersji papierowej w Urzędzie Gminy Łomazy.
w wersji elektronicznej na dedykowanej stronie www.zone.gunb.gov.pl
Uwaga: Złożenie informacji w ramach przeprowadzonej przez gminy w latach 2020-2021 inwentaryzacji źródeł ciepła nie zwalnia z obowiązku złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Złożenie deklaracji do CEEB stanowi obowiązek ustawowy. Niezłożenie deklaracji we wskazanym terminie zgodnie z ustawą zagrożone jest karą grzywny.


Pliki do pobrania:

 
Formularz A - Deklaracja budynki i lokale mieszkalne

Formularz B - Deklaracja budynki i lokale niemieszkalne


W
ięcej na stronie https://www.gunb.gov.pl/