Zasady bioasekuracji

Powiatowego Inspektora Weterynarii informuje o konieczności przestrzegania zasadach bioasekuracji w celu ochrony stada drobiu przed grypą ptaków (HPAI).

Ulotka - Zasady bioasekuracji