Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo

biały podwójny krzyż w złotej koronie na niebieskim tleGmina Łomazy realizowała projekt pn. „Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo” w ramach Działania 7.3 Turystyka Przyrodnicza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Wartość całkowita projektu to  852 029,16 zł.

 

Kwota dofinansowania stanowi 85% kosztów kwalifikowanych i wyniosła:   590 072,18 zł.

 

Celem głównym projektu jest: Zwiększenie dostępności do miejsc atrakcyjnych turystycznie pod względem przyrodniczym wraz z tworzeniem infrastruktury służącej rozwojowi aktywnych form turystyki.

 

Projekt realizowany był w partnerstwie z 6 gminami Powiatu Bialskiego.