VII Gminny Konkurs Pięknego Czytania

uczestnicy konkursu  ,, Wspaniale jest, kiedy można już czytać samemu ‘’ – to myśl przewodnia VII Gminnego Konkursu Pięknego Czytania, który odbył się 6.06.2022.r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łomazach.
Celem konkursu było kształtowanie wrażliwości na piękno polskiej mowy oraz rozwijanie nawyków czytelniczych dzieci.


W konkursie udział wzięli uczniowie klas I – III Zespołu Placówek Oświatowych w Łomazach i Szkoły Podstawowej w Huszczy. Wydarzenie odbyło się pod patronatem Wójta Gminy Łomazy Jerzego Czyżewskiego. W podsumowaniu uczestniczyła dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Łomazach Bogumiła Wińska. Nad przebiegiem konkursu czuwała Elżbieta Bielecka nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.


W jury zasiedli: Ryszard Bielecki Dyrektor GOK w Łomazach, Elżbieta Kapłan nauczyciel ZPO w Łomazach oraz Maria Syrytczyk emerytowany nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej.
Po wysłuchaniu uczestników przyznano następujące dyplomy i nagrody:


Kategoria klas I
1 miejsce - Michalina Kożuchowska
2 miejsce – Julia Łojewska
3 miejsce – Julia Cichowska


Kategoria klas II
1 miejsce – Alicja Mirońska
2 miejsce – Andrzej Telaczyński


Kategoria klas III
1 miejsce – Wojciech Głowacki
2 miejsce – Alicja Maciejewska
3 miejsce - Kamil JeruzalskiGminna Biblioteka Publiczna w Łomazach
Zespół Placówek Oświatowych w Łomazach
Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach

Galeria