Zaproszenie na XXIX sesję Rady Gminy Łomazy

lomazy

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm./ z w o ł u j ę XXIX sesję Rady Gminy Łomazy
z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji. 
 5. Informacja Wójta Gminy o bieżącej działalności. 
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej. 
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok. 
 8. Oświadczenia i wnioski Radnych Gminy Łomazy. 
 9. Zamknięcie posiedzenia.
   

Sesja Rady Gminy odbędzie się w dniu 31 sierpnia 2022 roku o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Łomazy, ul. Plac Jagielloński 27.

 

Przewodniczący Rady Gminy

                  Andrzej Wiński

 

Transmisja on-line