Punkt konsultacyjno - informacyjny Programu "Czyste Powietrze"

Plakat czyste powietrzeW ramach współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie, w Urzędzie Gminy Łomazy został uruchomiony Punkt konsultacyjno - informacyjny Programu "Czyste Powietrze".W punkcie będzie można uzyskać informacje na temat warunków i zasad udziału w Programie "Czyste Powietrze", a także pomoc w sporządzeniu i złożeniu wniosku o dofinansowanie oraz wniosku o płatność rozliczającego dotację.


Osoba koordynująca Marek Rusek, tel. 83 34 17 069