senior

Gmina Łomazy realizuje projekt „Aktywny senior!” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa 11 – Włączenie społeczne, Działanie 11.2 – Usługi społeczne i zdrowotne.

Całkowita wartość projektu wynosi 991 062,50 zł, z czego dofinansowanie ze środków europejskich wynosi 842 403,12 zł, natomiast pozostałe 148 659,38 zł to krajowe środki publiczne (98 889,38 zł - budżet państwa, 49 770,00 zł – budżet JST).

 

Galeria

Zakończenie projektu Aktywny Senior!

Gmina Łomazy zakończyła realizację projektu skierowanego do seniorów w ramach projektu „Aktywny Senior!” dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

 

Czytaj więcej...

Seniorzy z Gminy Łomazy na wycieczce w Warszawie

 Uczestnicy Klubu Seniora, działającego na terenie gminy Łomazy, w ramach projektu „Aktywny senior!" wybrali się we czwartek 30.06.2022 roku na wycieczkę do Warszawy

 

Wyprawę turystyczną seniorzy rozpoczęli od spaceru po Ogrodzie w Wilanowie, w którym poznali historię rezydencji królewskiej króla Jana III Sobieskiego. Następnie udali się do teatru „Och teatr" na spektakl „Coś tu nie gra". Po aktywnym turystycznie dniu i ciężkich upałach seniorzy wrócili zmęczeni, choć zadowoleni ze wspólnej wycieczki.

Czytaj więcej...

Zajęcia artystyczne z rękodziełem

W ramach projektu „Aktywny senior!" organizowane są zajęcia artystyczne i rękodzieło. Seniorzy podczas zajęć  rozwijają swoją kreatywność, wyobraźnie przestrzenna. Realizowanie zajęć pomaga dla seniorów wierzyć w swoje ukryte zdolności artystyczne jak i plastyczne.

Czytaj więcej...

Zajęcia wokalne

seniorzy na zajęciachW ramach projektu „Aktywny senior!" organizowane są zajęcia wokalne. Seniorzy podczas zajęć  ćwiczą swoja dykcję, rozwijają swoje ukryte pasje, nabywają potrzebną wiedze o sposobie emisji głosu oraz wiadomości dotyczące sposobów śpiewania.

 

Czytaj więcej...