Bielany

Mariusz Sadownik - SołtysBielany Gmina Łomazy
tel. 695 255 630


Rada Sołecka:

Maciejewski Paweł
Paszkiewicz Piotr
Stanilewicz Tomasz

 

Liczba mieszkańców (na dzień 30 czerwca 2015 r.) – 101
Ewidencyjny numer obrębu: 0001

Galeria


Bielany

Wieś usytuowana jest w północnej części Gminy Łomazy przy drodze wojewódzkiej Nr 812 Biała Podlaska – Chełm. Jest to niewielka miejscowość o powierzchni 628 ha, licząca 28 posesji i 100 mieszkańców. Rozległą przestrzeń pomiędzy zabudowaniami wypełniają pola, łąki, pastwiska i lasy. Mieszkańcy to głównie rolnicy – producenci mleka i żywca wołowego, pracujący na glebach klasy V i VI. W miejscowości aktywnie działa Koło Gospodyń Wiejskich i Kółko Rolnicze. Miejscem spotkań i integracji mieszkańców jest zmodernizowana w ostatnich latach świetlica wiejska. Wieś Bielany wyróżnia się pracowitością mieszkańców, aktywnością i zaangażowaniem w sprawy społeczne.

 

(Opis miejscowości przygotowali mieszkańcy Bielan, na potrzeby prezentacji miejscowości na dożynkach gminnych.)