Ankieta dotycząca wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Łomazy

herb gminyGmina Łomazy przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łomazy na lata 2023-2030 (GPR). Celem badania w trakcie prowadzonych konsultacji społecznych jest poznanie Państwa opinii na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji, problemowych obszarów (zdegradowanych i rewitalizacji) gminy oraz oczekiwanych działań mających na celu ożywienie społeczno-gospodarcze tych obszarów.

Czytaj więcej...

Dodatek osłonowy

Herb GminyPrzypominamy, wniosek o dodatek osłonowy należy złożyć w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Łomazach najpóźniej do 31 października 2022 roku.

 

Zgodnie z ustawą o dodatku osłonowym świadczenie przysługuje:

Czytaj więcej...

Zapraszamy na Gminne Zawody Sportowo - Pożarnicze!

Zawody plakat5 czerwca 2022 r. godzina 10:00 na stadionie sportowym w Sławatyczach. 
Do rywalizacji przystąpią jednostki OSP z gmin Sławatycze, Kodeń, Tuczna, Sosnówka, Wisznice, Łomazy, Piszczac i Rossosz.

Zapraszamy do wspólnego kibicowania!