DODATKOWE ŚRODKI NA WDRAŻANIE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU BLGD

BLGD - LOGOW związku ze zmianami w PROW 2014-2020 Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania po raz kolejny staje przed możliwością zwiększenia dotychczasowego budżetu na wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju. Dzięki wydłużeniu okresu programowania Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nakreśliło zasady podziału dodatkowej alokacji środków dla działania z zakresu inicjatywy LEADER wynoszącej ogółem 179 673 110 euro.

Czytaj więcej...

KLUB SENIORA RUSZA - Harmonogram na maj 2021

Klub Seniora - LOGO

10.05.2021 RUSZAJĄ ZAJĘCIA W KLUBIE SENIORA!

Podajemy harmonogram zajęć:

10.05.2021 – PONIEDZIAŁEK

14.30 – 16.00 Artystyczne    

 16.00 – 18.00 Rękodzieło (I gr)  16.00-19.00  Instrumentalne  16.00 – 17.00 Psychologiczne

17.00 – 18.00 Terapeutyczne     18.00 – 20.00 Rękodzieło (II gr)  18.00 – 20.00 Ćwiczenia 

Czytaj więcej...

Stypendia Pomostowe 2021

tloka lomazyWójt Gminy Łomazy oraz Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne „Tłoka” uprzejmie informują o realizacji programu Stypendia Pomostowe na terenie Gminy Łomazy dla studentów I roku
Zapraszamy ambitnych i zdolnych maturzystów 2021, którzy rozpoczną studia dzienne, pochodzących z niezamożnych rodzin, do składania wniosków w ramach Programu Stypendiów Pomostowych.

Czytaj więcej...