Szkoła dla rodziców i wychowawców

szkola dla rodziców lomazySzkoła dla Rodziców to program spotkań dla każdego kto chce nawiązać głębsze relacje z dziećmi lub wychowankami i szuka sposobu na wychowanie dzieci odpornych na złe wpływy (np. alkohol, narkotyki).

Podczas warsztatów chcemy odpowiedzieć na następujące pytania:

Czytaj więcej...

Wspólne kolędowanie w Koszołach

koleda koszoly lomazy6 stycznia 2016 roku w Koszołach odbyło się spotkanie z kolędą, które przygotowali mieszkańcy Koszoł. Wszystkich zebranych oraz gości przywitał Wójt Gminy Jerzy Czyżewski wyrażając satysfakcję i zadowolenie z podjęcia inicjatywy wspólnego kolędowania. Na początku odbyły się występy artystyczne. Pierwsze zaprezentowały się miejscowe dzieci śpiewając kolędy. Ich debiut przed zgromadzoną publicznością wypadł bardzo okazale.

Czytaj więcej...

Zwrot podatku akcyzowego

lomazyWójt Gminy Łomazy informuje, że producenci rolni, którzy są posiadaczami lub współposiadaczami gruntów rolnych położonych na terenie gminy Łomazy, mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

 

Czytaj więcej...

OSP - Harmonogram zebrań

osp lomazyZ dniem 1 stycznia 2016 roku w Ochotniczych Strażach Pożarnych rozpoczęła się kampania walnych zebrań sprawozdawczo – wyborczych podczas, której druhowie dokonają wyboru władz w swoich jednostkach.

Zwieńczeniem kampanii będzie XI Zjazd Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Łomazach zaplanowany na dzień 16 czerwca 2016 r.

Harmonogram zebrań
 

Stypendia Pomostowe

stypendai lomazyWójt Gminy Łomazy wraz ze Stowarzyszeniem Społeczno-Kulturalnym „Tłoka” z Koszoł przystąpili do Programu Stypendia Pomostowe dla studentów I roku. Projekt został przyjęty pozytywnie i pozyskano środki dla czterech studentów z terenu naszej gminy.

28 grudnia 2015 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Łomazach odbyło się uroczyste wręczenie pism przyznających stypendium.

Czytaj więcej...

Otwarty konkurs ofert

lomazyWojt Gminy Łomazy ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz kultury, sztuki ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2016 r.

Ogłoszenie

II Kolędowanie w Studziance

gwiazda lomazyGminny Ośrodek Kultury w Łomazach i grupa śpiewacza „Studzianczanie” zapraszają na II „Kolędowanie w Studziance", które odbędzie się 16 stycznia 2016 roku o godz. 17 00 w miejscowej świetlicy. Spotkanie zostanie połączone z jubileuszem 5-lecia grupy śpiewaczej „Studzianczanie". W ramach spotkania zaplanowano koncert kolęd w wykonaniu formacji śpiewaczych z gminy Łomazy i powiatu bialskiego.