Wybory Sołtysa

soltys lomazy

ZAWIADOMIENIE

W DNIU 23 MAJA 2022 ROKU  O GODZ. 19.00

W ŚWIETLICY W BIELANACH ODBĘDZIE SIĘ ZEBRANIE WIEJSKIE MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA BIELANY W CELU  PRZEPROWADZENIA WYBORÓW SOŁTYSA

Czytaj więcej...

Bezpłatne turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich w 2022 roku zorganizowała turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2007 a 2015 rokiem. Jednym z podstawowych warunków uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym dzieci jest podleganie przynajmniej jednego rodzica (prawnego opiekuna) ubezpieczeniu społecznemu w KRUS z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie, co najmniej rok.

Czytaj więcej...

Operacja Czysta Rzeka 2022 "Zielawa - Łomazy"

 grupa dzieci przy znaku ŁomazyOperacja Czysta Rzeka to ogólnopolska akcja, której celem jest wspólne zadbanie o świat wokół nas. To społeczne zaangażowanie wolontariuszy, którzy poświęcając swój czas i energię chcą zmienić i oczyścić z zalegających śmieci swoje najbliższe otoczenie.

 

Czytaj więcej...

Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo

biały podwójny krzyż w złotej koronie na niebieskim tleGmina Łomazy realizowała projekt pn. „Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo” w ramach Działania 7.3 Turystyka Przyrodnicza Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Czytaj więcej...