XXVII sesja Rady Gminy Łomazy

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 559 ze zm./ z w o ł u j ę XXVII sesję Rady Gminy Łomazy z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie sesji.
2. Stwierdzenie quorum.
3. Przyjęcie porządku obrad.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o sprzedaży

Zdjęcie domPrzedmiotem ogłoszenia jest wykonanie prac rozbiórkowych budynków drewnianych o wymiarach ok. 6x8 i 2x3 m położonych przy ulicy Małobrzeskiej 26 w miejscowości Łomazy. Stan budynków przedstawiono na zdjęciach.

Materiały pozyskane z rozbiórki stanowią własność wykonawcy prac. Do obowiązków należy także uprzątnięcie wyrównanie terenu.

Czytaj więcej...

VII Gminny Konkurs Pięknego Czytania

uczestnicy konkursu  ,, Wspaniale jest, kiedy można już czytać samemu ‘’ – to myśl przewodnia VII Gminnego Konkursu Pięknego Czytania, który odbył się 6.06.2022.r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Łomazach.
Celem konkursu było kształtowanie wrażliwości na piękno polskiej mowy oraz rozwijanie nawyków czytelniczych dzieci.

Czytaj więcej...

Badanie użyteczności stron urzędów gmin

Logo UX <imingWeź udział w badaniu i przyczyń się do poprawy użyteczności systemów IT w naszej gminie. We współpracy z władzami gmin: Stalowa Wola, Powiat Pruszkowski, Łomazy, Chojnice, Ożarów, Komarówka Podlaska przeprowadzamy badanie użyteczności stron urzędów gmin, aby poprawić ich funkcjonalność oraz sprawić aby były bardziej przyjazne i intuicyjne mieszkańcom i przedsiębiorcom.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie o odbiorze folii i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

lomazy

Urząd Gminy Łomazy informuje, że rozpoczyna się realizacja zadania pt. „Odbiór folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. Zgodnie z podpisaną umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, rolnicy, którzy złożyli wniosek o odbiór odpadów z gospodarstw rolnych będą zobowiązani do dostarczenia we własnym zakresie folii rolniczej, sznurków, siatek, opakowań po nawozach oraz opakowań typu Big Bag.

Czytaj więcej...

Pomoc dla poszkodowanych w wyniku zjawisk atmosferycznych

Logo ARiMRProducenci rolni poszkodowani w wyniku wystąpienia w 2021 r. niekorzystnych zjawisk atmosferycznych będą mogli od 16 do 30 czerwca br. składać do biur Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa wnioski o udzielenie pomocy.

Wnioski będą przyjmować biura powiatowe ARiMR właściwe ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego.

Czytaj więcej...

Ankieta dotycząca wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji Gminy Łomazy

herb gminyGmina Łomazy przystąpiła do opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Łomazy na lata 2023-2030 (GPR). Celem badania w trakcie prowadzonych konsultacji społecznych jest poznanie Państwa opinii na temat aktualnych potrzeb w zakresie rewitalizacji, problemowych obszarów (zdegradowanych i rewitalizacji) gminy oraz oczekiwanych działań mających na celu ożywienie społeczno-gospodarcze tych obszarów.

Czytaj więcej...