Sprzedaż końcowa węgla na terenie Gminy Łomazy

węgiel

 Informujemy, że od 8 maja 2023 r. rusza sprzedaż końcowa węgla posiadanego przez Gminę Łomazy, sprowadzonego w ramach preferencyjnego zakupu. Mieszkańcy Gminy, uprawnieni do dodatku węglowego, którzy chcą dokonać dodatkowego zakupu węgla, muszą złożyć wniosek o zakup węgla w ramach końcowej sprzedaży.

Czytaj więcej...

Akcja honorowego oddawania krwi

Logo RCKIKUrząd Gminy w Łomazach uprzejmie  informuje, że 11 czerwca 2023 roku w parku przy Placu Jagiellońskim w Łomazach odbędzie się Piknik rodzinny „Postaw na rodzinę”.

 

W tym dniu od godz. 11.00 chętni mieszkańcy gminy będą mogli oddać krew.

Czytaj więcej...

"Smak mojego dzieciństwa" – Anna Bańkowska - Mikiciuk

Plakat,,Dzieciństwo to czas, który każdemu z nas na zawsze pozostaje w pamięci'' - Anna Bańkowska - Mikiciuk. To poetka i pisarka od urodzenia związana z Łomazami. Autorka trzech tomików wierszy:

,,Moje nastroje'', ,,Ścieżkami życia'' i ,,Myśli jak ptaki'' , w których przedstawia refleksje na temat życia i otaczającej ją rzeczywistości na tle bogatych opisów przyrody.

Czytaj więcej...

Informacja - kontrola zbiorników bezodpływowych

Kontrola  zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków

 Informujemy, że w związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. poz. 2519) wszystkie samorządy w Polsce zostały zobligowane do przeprowadzenia kontroli dokumentacji związanej z odbiorem nieczystości płynnych z gospodarstw domowych oraz przedsiębiorstw zlokalizowanych na swoim terenie.

Czytaj więcej...